Behöver du mera stöd?

Behöver du hembesök?

Lista dig på Wetterhälsans äldrevårdcentral.

Wetterhälsan vill ta hand om dig som fyllt 75 år på bästa sätt. Vi har därför inrättat en särskild del på Wetterhälsan Munksjöstaden, med adress Barnarpsgatan 111, för dig som är äldre.

Du som behöver lite mer hjälp än andra – du skall lista dig på äldrevårdcentralen hos någon av våra äldreläkare.

Karaktären på en äldrevårdcentral är:

  • Läkarbesöken är anpassade för äldres behov
  • Skriftlig läkemedelslista
  • Särskilt telefonnummer till äldresköterska
  • Lättare att få tillgång till hembesök
  • Läkemedelsgenomgångar i hemmet

 

Personalen du träffar på äldrevårdcentralen är:

Emelie Törnkrantz, Distriktsläkare

Charlotte Bood, ST-läkare

Adrian Arwedson, ST-läkare

Marina Ivanova, Distriktssköterska

Marie Wårhag, Distriktssköterska

Monica Norrby, Distriktssköterska