Behöver du mera stöd?

Behöver du hembesök?

Lista dig på Wetterhälsans äldrevårdcentral.

Wetterhälsan vill ta hand om dig som fyll 75 år på bästa sätt. Vi har därför inrättat en särskilt del på Wetterhälsan Munksjöstaden, med adress Barnarpsgatan 111, för dig som är äldre.

Du som behöver lite mer hjälp än andra – du skall lista dig på äldrevårdcentralen hos någon av våra äldreläkare.

Karaktären på en äldrevårdcentral är:

  • Läkarbesöken är anpassade för äldres behov
  • Skriftlig läkemedelslista
  • Särskilt telefonnummer till äldresköterska
  • Lättare att få tillgång till hembesök
  • Läkemedelsgenomgångar i hemmet