Individer med alkohol- och drogmissbruk kan vara en allvarlig arbetsmiljörisk för sig själva och för andra. För dig som arbetsgivare kan en tydlig alkohol- och drogpolicy underlätta för vilka interna rutiner som gäller. Vi kan hjälpa till med aktuella bedömningar, tester och eventuell läkarbedömning samt koppla in alkoholterapeut som vi samarbetar med.

 

Förslag på drogpolicy, ansvarsfördelning, rutiner samt rehabiliteringsöverenskommelse.