Individer med alkohol- och drogmissbruk kan vara en allvarlig arbetsmiljörisk för sig själva och för andra. För dig som arbetsgivare kan en tydlig alkohol- och drogpolicy underlätta för vilka interna rutiner som gäller. Vi kan hjälpa till med aktuella bedömningar, tester och eventuell läkarbedömning samt koppla in alkoholterapeut som vi samarbetar med.