Allmänmedicin karaktäriseras av kontinuitet mellan vårdgivare och patient. Wetterhälsan eftersträvar att du skall ha en egen utsedd läkare. Våra läkare är specialister i Allmänmedicin eller under utbildning inom den specialiten. Wetterhälsan har ett utbildningsuppdrag inom ramen för sitt avtal. Det innebär att du kan komma att träffa studenter eller utbildningsläkare när du besöker eller ringer till oss.