Skicka ett SMS till den verksamhet du vill komma i kontakt med.

Läkarmottagningens SMS-nummer är: 070-169 93 77
Sjukgymnastikens SMS-nummer är:  070-169 92 80
Psykosociala enhetens SMS-nummer är:  070-169 92 90

Du får svar med SMS med planerad tidpunkt för oss att ringa dig. Du kan få en uppmaning att komplettera med personnummer eller annan uppgift.