Distriktssköterske- och läkarmottagning

010-242 66 77

Fysioterapi

010-242 66 80

Psykosocial enhet

010-242 66 90

 

Direktnummer

Arbetsterapi
010-242 66 40

Diabetesmottagning
010-242 66 25

Dietist
010-242 67 52

Fysioterapi
010-242 66 80

Företagshälsovård
010-242 66 50

Hemsjukvård
010-242 67 54 (för personal)

Psykosociala enheten
010-242 66 90

Rehabkoordinator
010-242 66 91

Vårdsamordning
010-242 67 55

 

 

010-242 66 77

9 – English

1 – Fysioterapi

2 – Psykisk ohälsa

3 – Rådgivning hos distriktsläkare och distriktssköterska

Tryck * för att lyssna igen