Distriktssköterske- och läkarmottagning

010-242 66 77

Fysioterapi

010-242 66 80

Psykosocial enhet

010-242 66 90

 

Direktnummer

Arbetsterapi
010-242 66 40

Diabetesmottagning
010-242 66 25

Dietist
010-242 67 52

Fysioterapi
010-242 66 80

Företagshälsovård
010-242 66 50

Hemsjukvård
010-242 67 54 (för personal)

Psykosociala enheten
010-242 66 90

Rehabkoordinator
010-242 66 91

Vårdsamordning
010-242 67 55

 

 

010-242 66 77

9 – English

1 – Återbud

2 – Derma Doc, Dietisthälsan och Logopedbolaget

3 – Derma Doc (Hudläkare Maria Pia G kuylenstierna)
4 – Dietisthälsan (Dietist Anna Hamilton)
5 – Logopedbolaget (Logoped Anna Drevsson och Karolina Nilsson)
Tryck * för att lyssna igen

3 – Recept, rådgivning och tidsbokning av distriktsläkare och distriktssköterska

4 – Företagshälsovård

Tryck * för att lyssna igen