För att ditt företag ska få en god arbetsmiljö är det viktigt att även tänka på ergonomin. Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

Belastningssjukdomar som orsakas av långvarig och ensidig belastning är en av de vanligaste orsakerna till arbetsfrånvaro. En dåligt anpassad kontorsmiljö och andra monotona arbetsmoment kan utgöra risk för lång sjukskrivning.

Wetterhälsans arbetsterapeuter och fysioterapeuter erbjuder enskilda tjänster eller skräddarsydda paketlösningar för ditt företag.

Vi erbjuder även en individuell bedömning/rådgivning av fysioterapeut/arbetsterapeut. Arbetsgivaren godkänner då 3 behandlingar inför bedömning.

Exempel på våra tjänster är:

  • Arbetsplatsbesök – med översyn av arbetsplatsens utformning
  • Utbildning ergonomi
  • Utbildning lyftteknik
  • Utprovning av arbetstekniska hjälpmedel
  • Individuellt besök hos fysioterapeut/arbetsterapeut