Behöver dina medarbetare utbildning i arbetsställningar och utformning av kontorsarbetsplats eller finns det ett behov av att lära sig lyftteknik.

Wetterhälsan erbjuder utbildning från våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter för rätt arbetsställningar och hjälpmedel i kontorsmiljö. Vi erbjuder även utbildning inom lyftteknik och ergonomi av våra fysioterapeuter.

  • Arbetsplatsbesök
  • Utbildning ergonomi
  • Individuellt besök hos fysioterapeut/arbetsterapeut