Företagshälsovård riktar sig till arbetslivet, arbetsplatsens förmåga att skapa ett hållbart arbetsliv är central. Företagshälsovård är till sin karaktär förebyggande och systematisk.

Wetterhälsan Företagshälsovård AB erbjuder små och medelstora företag i och runt Jönköping lättillgänglig och kostnadseffektiv företagshälsovård. Vårt basutbud bygger på hälsosamtal med företagssjuksköterska, utöver det erbjuds tilläggstjänster från olika professioner enligt boxarna nedan.

Wetterhälsan vill ha regelbunden kontakt med företagets medarbetare och ledning i syfte att inventera behov, följa upp samt planera arbetet med att förebygga ohälsa i arbetslivet. Vi ger också stöd och råd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Wetterhälsan har inget abonnemang utan tar betalt per prestation

Wetterhälsan samarbetar med andra företagshälsor i Sverige, se vidare på riksnara.se, för att erbjuda kunder med verksamhet på flera orter en sammanhängande process.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakta oss

Inloggning för vårdgivare