Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Wetterhälsans utbud av

Företagshälsovård

Företagshälsovård riktar sig till arbetslivet, arbetsplatsens förmåga att skapa ett hållbart arbetsliv är central. Företagshälsovård är till sin karaktär förebyggande och systematisk.

 

Vill du veta mer om företagshälsovård?

Wetterhälsan Företagshälsovård AB erbjuder företag i och runt Jönköping lättillgänglig och kostnadseffektiv företagshälsovård. Vårt basutbud bygger på hälsosamtal med företagssjuksköterska, utöver det erbjuds tilläggstjänster från olika professioner enligt boxarna nedan.

Wetterhälsan vill ha regelbunden kontakt med företagets medarbetare och ledning i syfte att inventera behov, följa upp samt planera arbetet med att förebygga ohälsa i arbetslivet. Vi ger också stöd och råd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Wetterhälsan samarbetar med andra företagshälsor i Sverige, se vidare på riksnara.se, för att erbjuda kunder med verksamhet på flera orter en sammanhängande process.

För företaget som gillar rutiner

Wetterhälsans basutbud

I basutbudet utförs hälsosamtal av företagssjuksköterska. Hälsosamtalet syftar till att förebygga och tidigt upptäcka arbetsrelaterad ohälsa. Ett sammanfattande resultat för hela arbetsgruppen återkopplas till arbetsgivaren. Med detta som underlag kan planering för det fortsatta arbetsmiljöarbetet genomföras. Vid behov kan arbetsgivaren delges den enskilde medarbetarens resultat, då krävs medarbetarens samtycke.

Besvär hos enskild medarbetare som bedöms ha en annan orsak än arbetslivet hänvisas vidare till vald vårdcentral.

Hälsosamtalet finns i två varianter – syn/hörsel eller kondition. Båda samtalen utgår från arbetsmiljö – och livsstilsenkät och tar cirka 60 minuter.

Vad ingår i basutbudet?

 • Samtal om levnadsvanor, arbetsmiljö och hälsa
 • Blodtryck
 • Provtagning:
  – Blodvärde
  – Blodsocker
  – Blodfetter
  – PSA erbjuds till män över 50 år och TSH erbjuds till kvinnor över 50 år
 • Längd, vikt, bukomfång, BMI
 • Syn och hörselkontroll eller konditionstest enligt Åstrand

Wetterhälsans tilläggstjänster

Tilläggstjänster

Alkohol & droger

Tilläggstjänster

Ergonomi

Tilläggstjänster

Fysisk arbetsmiljö

Tilläggstjänster

Hälsovård

Tilläggstjänster

Psykosocialt

Tilläggstjänster

Rehabilitering

Nyfiken?

Avtal

Vi skräddarsyr en prislista för ditt företag

Se avtal & priser