Välkommen till Wetterhälsan Företagshälsovård!

Wetterhälsan Företagshälsovård AB erbjuder små och medelstora företag i och runt Jönköping lättillgänglig och kostnadseffektiv företagshälsovård.

Företagshälsovård vänder sig till arbetslivet och är till sin karaktär förebyggande och systematisk.

Vårt baserbjudande består av regelbundna hälsosamtal mellan medarbetare och företagssköterska, enligt beforskad modell. Därtill kommer planerade företagsbesök för konsultationer och lokal kännedom.

Vid behov erbjuder Wetterhälsan tilläggstjänster från alla Wetterhälsans vårdgivare och konsulter.

Wetterhälsan har inget abonnemang utan tar betalt per prestation.

läs mer