Wetterhälsan och kund kommer överens om samarbete igenom ett enkelt avtal. Exempelavtal 

Kund får en faktura för varje enskilt besök eller händelse. Fakturan innehåller personnummer som kopplar besök till individ.

Wetterhälsan tillämpar inget abonnemang. Kund betalar enbart för de prestationer du beställer.

 

PRISER PER BESÖK (SEK)

Hälsosamtal företag 1-20 medarbetare
1500

Hälsosamtal företag 21-50 medarbetare
1200

Hälsosamtal företag 51+ medarbetare
1050

ovan + inklusive spirometri
+500

Sköterskebesök
410

Läkarbesök
1300

ovan + psykisk ohälsa, rehabmöte
2100

Fördjupad läkarundersökning
2100

ovan + föregånget hälsosamtal
1900

Psykolog/psykoterapeut
1200

Övriga vårdgivare
900

Återkoppling
1800

Företagsutbildning
Enligt offert

MOMS

Lagstadgad moms tillkommer på förebyggande besök.

Symptomrelaterade besök är sjukvård och momsfria.

Läkarbesök är momsfria.