I basutbudet utförs hälsosamtal av företagssjuksköterska. Hälsosamtalet syftar till att förebygga och tidigt upptäcka arbetsrelaterad ohälsa. Ett sammanfattande resultat för hela arbetsgruppen återkopplas till arbetsgivaren. Med detta som underlag kan planering för det fortsatta arbetsmiljöarbetet genomföras. Vid behov kan arbetsgivaren delges den enskilde medarbetarens resultat, då krävs medarbetarens samtycke.

Besvär hos enskild medarbetare som bedöms ha en annan orsak än arbetslivet hänvisas vidare till vald vårdcentral.

Hälsosamtalet finns i två varianter – syn/hörsel eller kondition. Båda samtalen utgår från arbetsmiljö – och livsstilsenkät och tar cirka 60 minuter.

 

Prover i Basutbud

 • Blodtryck
 • Hb
 • P-Glukos
 • Kolesterol
 • Längd, vikt, bukomfång, BMI
 • Livsstilsenkät
 • Livsstilssamtal

Variant SYN/HÖRSEL

 • Synkontroll
 • Hörselkontroll

Variant KONDITION

 • Åstrands konditionstest

Prover Tilläggstjänster

 • PSA prov, erbjuds män > 50 år
 • Spirometri, erbjuds medarbetare med lungfunktions påverkande arbete
 • Lungröntgen med läkarbesök, erbjuds medarbetare med lungfunktions påverkande arbete