Hälsosamtal utförs av företags- sjuksköterska. Hälsosamtalet dokumenteras och återkopplings sker direkt till medarbetare.

Besvär som bedöms arbetsrelaterade återkopplas, med medarbetarens samtycke, till arbetsgivaren.

Besvär som bedöms ha annan orsak än arbetslivet hänvisas vidare till vald vårdcentral.

Hälsosamtalet finns i två varianter och utförs under ca 60 min och omfattar:

 • Blodtryck
 • Hb
 • P-Glukos
 • Kolesterol
 • Längd, vikt, bukomfång, BMI
 • Livsstilsenkät
 • Livsstilssamtal

Variant SYN/HÖRSEL

 • Synkontroll
 • Hörselkontroll

Variant KONDITION

 • Konditionstest

 

Tilläggstjänster – i samband med hälsokontroll

 • PSA prov, erbjuds män > 50 år
 • Spirometri, erbjuds medarbetare med lungfunktions påverkande arbete
 • Lungröntgen med läkarbesök, erbjuds medarbetare med lungfunktions påverkande arbete