Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Företagshälsovård

Tilläggstjänster

Alkohol & droger

Individer med alkohol- och drogmissbruk kan vara en allvarlig arbetsmiljörisk för sig själva och för andra. För dig som arbetsgivare kan en tydlig alkohol- och drogpolicy underlätta för vilka interna rutiner som gäller. Vi kan hjälpa till med aktuella bedömningar, tester och eventuell läkarbedömning samt koppla in alkoholterapeut som vi samarbetar med.

Förslag på drogpolicy, ansvarsfördelning, rutiner samt rehabiliteringsöverenskommelse.

 

Ergonomi

För att ditt företag ska få en god arbetsmiljö är det viktigt att även tänka på ergonomin. Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

Belastningssjukdomar som orsakas av långvarig och ensidig belastning är en av de vanligaste orsakerna till arbetsfrånvaro. En dåligt anpassad kontorsmiljö och andra monotona arbetsmoment kan utgöra risk för lång sjukskrivning.

Wetterhälsans arbetsterapeuter och fysioterapeuter erbjuder enskilda tjänster eller skräddarsydda paketlösningar för ditt företag.

Vi erbjuder även en individuell bedömning/rådgivning av fysioterapeut/arbetsterapeut. Arbetsgivaren godkänner då 3 behandlingar inför bedömning.

Exempel på våra tjänster är:

 • Arbetsplatsbesök – med översyn av arbetsplatsens utformning
 • Utbildning ergonomi
 • Utbildning lyftteknik
 • Utprovning av arbetstekniska hjälpmedel
 • Individuellt besök hos fysioterapeut/arbetsterapeut

 

Fysisk arbetsmiljö

Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet regleras av arbetsmiljölagen. Arbetsgivare ska systematiskt arbeta för att förbättra arbetsmiljön. Detta kan ske genom skyddsronder, olika mätningar och hälsokontroller. Vi kan hjälpa er i ert systematiska arbetsmiljöarbete genom att arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Det finns särskilda risker i arbetsmiljön för den som är gravid och ammar, exempel på det kan vara buller, arbetsställningar, stress och mikrobiologiska risker. Som arbetsgivare ansvarar du för att göra en individuell riskbedömning av arbetsmiljön.

Wetterhälsan kan hjälpa dig med:

 • Systematisk riskbedömning
  • Arbetsmiljörond
 • Utbildning
  • SAM
  • Härdplaster/Epoxi, etc
 • Mätningar
  • Ljud
  • Ljus
  • Buller
  • Damm
  • Luft

 

Hälsovård

Tjänstbarhetsintyg eller läkarundersökningar görs av våra läkare som är specialister i allmänmedicin. Företagsläkare konsulteras på distans.

Exempel på läkarintyg:

 • Läkarintyg fibrosframkallande damm
 • Läkarintyg mast-/stolparbete
 • Läkarintyg härdplaster
 • Läkarintyg bly och kadmium
 • Läkarintyg joniserande strålning
 • Medicinsk kontroll epoxy
 • Medicinsk kontroll nattarbete
 • Medicinsk kontroll vibrationer

Tilläggstjänster – i samband med hälsokontroll.

 • Spirometri, erbjuds medarbetare med lungfunktionspåverkande arbete
 • Lungröntgen med läkarbesök, erbjuds medarbetare med lungfunktionspåverkande arbete.

Vid arbetsrelaterad skada/sjukdom erbjuder Wetterhälsan medicinsk undersökning och bedömning av någon av våra yrkeskategorier utefter behov.

För prisuppgift var god se exempelavtal.

Vaccinationer

Resevaccin och vaccin mot TBE debiteras enligt gällande prislista. Stickavgift till företag debiteras med 410 kr/medarbetare. Wetterhälsan erbjuder sig att vaccinera för säsongsinfluensan på arbetsplatsen. Minimumdebitering är 20 vaccinationer vid samma tillfälle.

 

Psykosocialt

Om en enskild medarbetare eller en hel grupp på arbetsplatsen mår psykiskt dåligt till följd av arbetsrelaterad problematik kan Wetterhälsan erbjuda behandling individuellt eller i grupp. Vi gör först en primär bedömning och erbjuder därefter behandling vid behov. Arbetsgivaren måste i förväg godkänna 10 samtal.

 • Akut krisstöd i samband med t.ex. arbetsrelaterad händelse.
 • Individuellt stöd utifrån arbetstagare och arbetsgivares behov.
 • Stresshantering – individuellt och i grupp.
 • Ubildning gällande psykisk ohälsa, t.ex. stress, krishantering.

 

Rehabilitering

Återkommande korttidsfrånvaro kan medföra svårigheter på arbetsplatsen. Wetterhälsans företagshälsovård kan hjälpa till med förstadagsintyg och uppföljning via företagssjuksköterska.

Vid långvarig arbetsrelaterad ohälsa, när det föreligger risk för sjukskrivning eller när en medarbetare är sjukskriven kan det finnas behov av insatser från rehabkoordinator. Denna kan fungera som en länk mellan arbetsgivare och medarbetare samt ha kontakt med Försäkringskassa och vårdgivare.

Vid behov kan vi genomföra funktionsbedömning och rehabiliteringsutredning.

Intresserad?

Kontakta oss

Upplev utbudet av

Företagshälsovård

Wetterhälsan Företagshälsovård erbjuder små och medelstora företag i och runt Jönköping lättillgänglig och kostnadseffektiv företagshälsovård.

Vi hjälper er att ge det lilla extra till ert företag

Mer information om företagshälsovård

Enheter och mottagningar

Enheter

Vi startade Wetterhälsan för att du skulle få ett bättre alternativ i vårdvalet. Vår vision är att erbjuda den bästa primärvården.