Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet regleras av arbetsmiljölagen. Arbetsgivare ska systematiskt arbeta för att förbättra arbetsmiljön. Detta kan ske genom skyddsronder, olika mätningar och hälsokontroller. Vi kan hjälpa er i ert systematiska arbetsmiljöarbete genom att arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Det finns särskilda risker i arbetsmiljön för den som är gravid och ammar, exempel på det kan vara buller, arbetsställningar, stress och mikrobiologiska risker. Som arbetsgivare ansvarar du för att göra en individuell riskbedömning av arbetsmiljön.

Wetterhälsan kan hjälpa dig med:

 • Systematisk riskbedömning
  • Arbetsmiljörond
 • Utbildning
  • SAM
  • Härdplaster/Epoxi, etc
 • Mätningar
  • Ljud
  • Ljus
  • Buller
  • Damm
  • Luft