Wetterhälsan företagshälsovård erbjuder intygsskrivning i olika former.

  •  ”Förstadagsintyg”
    Ett förstadagsintyg är ett uttryck för misstro från företaget mot medarbetaren. Det sker genom att företaget begär ett intyg för att betala ut sjuklön, redan från första sjukdagen.
    Arbetsgivare som begär förstadagsintyg skall anvisa vem som skall skriva intyget samt betala kostnaden för intyget. Förstadagsintyg är inte skattefinansierat utan klassisk företagshälsovård.
  •  Nyanställningsundersökningar
  •  Intyg om drogfrihet

Medicinska kontroller i arbetslivet