Wetterhälsan erbjuder dig med fetma möjlighet att delta i gruppbehandling.

Gruppbehandlingen kan ses som en grundkurs och riktas till dig som har fetma med eller utan medicinska komplikationer, exempelvis högt blodtryck och/eller för höga blodfetter. Fetma är en kronisk sjukdom där livsstil är en stor del av behandlingen. Syftet med behandling är en ökad förståelse för eget beteende, diskussion med övriga gruppmedlemmar samt ökad kunskap om vilken träning samt mat som är bäst lämpad vid fetma.

Under fyra tillfällen går vi igenom beteende- och matförändringar samt fysisk aktivitet med dietist, psykolog och fysioterapeut.

 

Under kursen går vi igenom:

  • Statistik och information om fetma
  • Vad som händer i kroppen vid fetma
  • Beteendeförändring
  • Målsättning
  • Fysisk aktivitet vid fetma
  • Mat vid fetma

 

Kostnad: 250 kr per tillfälle eller frikort
Kursen erbjuds patienter listade på Wetterhälsan och vi välkomnar alltid nya patienter.

Plats: Wetterhälsan A6.

Bokning: Du bokar själv genom att söka aktuellt startdatum på onlinebokningen nedan. Efterföljande tillfällen bokas in per automatik.

Begränsat antal platser. Saknas ledig tid angivet startdatum så är kursen fullbokad. Kontakta mottagning för väntelista. Vid för få anmälda deltagare kan startdatum komma att senareläggas, vi hör i sådana fall av oss. 

Bekräftelse: Bekräftelsenotering får du under onlinebokningen. Ingen separat kallelse skickas inför besöket. 

 

Under hösten 2019 kommer vi att starta ytterligare en gruppbehandling, LCD-diet. I grupp kommer vi följa en LCD, lågkaloridiet, under cirka ett halvår. Dieten utgår från drycker från Modifast, motsvarande 800 kcal/dag, med kontrollerat återinförande av måltider allt eftersom. Vid första tillfället kan du komma att träffa läkare för eventuellt kompletterande provtagning. Vi träffar dig sedan varannan till var fjärde vecka med uppföljning och vägning. Startdatum och onlinebokning publiceras i augusti. Vi ser helst att du gått någon av våra grundkurser. Du behöver vara listad på Wetterhälsan och ha fetma. Passar även personer med fetma och diabetes typ 2. Läkare och dietist medverkar under denna kurs.

 

Nästa kursstart:

2 september 15.15-16.45

9 september 15.15-16.45

23 september 15.15-16.45

7 oktober 15.15-16.45