Wetterhälsan erbjuder dig med övervikt (BMI >30) olika typer av gruppbehandlingar

 

Gruppbehandling Steg 1

Wetterhälsan erbjuder dig med övervikt (BMI >30) möjlighet att delta i gruppbehandling.

Gruppbehandlingen kan ses som en grundkurs och riktas till dig som har övervikt (BMI >30) med eller utan medicinska komplikationer, exempelvis högt blodtryck och/eller för höga blodfetter. Övervikt (BMI >30) är en kronisk sjukdom där livsstil är en stor del av behandlingen. Syftet med behandling är en ökad förståelse för eget beteende, diskussion med övriga gruppmedlemmar samt ökad kunskap om vilken träning samt mat som är bäst lämpad vid övervikt (BMI >30).

Under fyra tillfällen går vi igenom beteende- och matförändringar samt fysisk aktivitet med dietist, psykolog och fysioterapeut.

 

Under kursen går vi igenom:

  • Statistik och information om övervikt
  • Vad som händer i kroppen vid övervikt
  • Beteendeförändring
  • Målsättning
  • Fysisk aktivitet vid övervikt
  • Mat vid övervikt

 

Kostnad: 250 kr per tillfälle eller frikort
Kursen erbjuds patienter listade på Wetterhälsan och vi välkomnar alltid nya patienter.

Plats: Wetterhälsan A6.

Bokning: Du bokar själv genom att söka aktuellt startdatum på onlinebokningen nedan. Efterföljande tillfällen bokas in per automatik.

Begränsat antal platser. Saknas ledig tid angivet startdatum så är kursen fullbokad. Kontakta mottagning för väntelista. Vid för få anmälda deltagare kan startdatum komma att senareläggas, vi hör i sådana fall av oss. 

Bekräftelse: Bekräftelsenotering får du under onlinebokningen. Ingen separat kallelse skickas inför besöket. 

 

Nästa kursstart

Kursstart i april inställd