Wetterhälsan erbjuder dig med IBS möjlighet att delta i IBS-kurs.

Kursen riktar sig till dig som har besvär av dina magproblem och fått diagnosen IBS. IBS är en funktionell tarmsjukdom där både och mat och stress ofta fungerar som påverkande faktorer. Genom matförändringar kan symtomen ofta förbättras.
IBS-kursen ges under fem tillfällen á 75 minuter och leds av Dietist Anna Hamilton. Under kursen går vi igenom;

  • IBS som diagnos, symtom och genomgång av olika behandlingsalternativ.
  • Generella kostråd vid diarré och förstoppning
  • FODMAPs – kolhydrater som fermenteras i tarmen vilka kan påverka symtom negativt
  • Gruppdiskussioner
  • Ätbeteende
  • Matdagbok
  • Viss stresshantering kopplat till IBS

Kostnad: 250 kr/tillfälle eller frikort.
Kursen erbjuds patienter listade på Wetterhälsan och vi välkomnar alltid nya patienter!
Bokning: Telefon Dietisthälsan 010-242 67 52  eller via kontakt med din läkare eller ssk.

Nästa kursstart:

28 november kl 15.15

Efterföljande tillfällen (onsdagar)
5 december kl 15.15-16.30
12 december  kl 15.15-16.30
9 januari 2019  kl 15.15-16.30
23 januari 2019 kl 15.15-16.30

 

IBS-grupp 2019
27 feb kl 15.15-16.30
13 mars kl 15.15-16.30
27 mars kl 15.15-16.30
10 april kl 15.15-16.30
24 april kl 15.15-16.30