Wetterhälsan erbjuder dig med fetma möjlighet att delta i gruppbehandling.

Kursen riktar sig till dig som har fetma med eller utan medicinska komplikationer, exempelvis högt blodtryck och för höga blodfetter. Fetma är en kronisk sjukdom där livsstil är en stor del av behandlingen. Syftet med behandling är en ökad förståelse för eget beteende, diskussion med övriga gruppmedlemmar samt ökad kunskap om vilken mat som är bäst lämpad vid fetma.

Under fyra tillfällen går vi igenom matförändringar och beteendeförändringar med dietist och psykolog.

Under kursen går vi igenom:

  • Statistik och information om fetma
  • Vad som händer i kroppen vid fetma
  • Beteendeförändring
  • Målsättning
  • Mat vid fetma

Kostnad: 250 kr per tillfälle eller frikort
Kursen erbjuds patienter listade på Wetterhälsan och vi välkomnar alltid nya patienter.
Plats: Wetterhälsan A6.
Bokning: Du bokar själv genom att söka aktuellt startdatum på onlinebokningen nedan. Efterföljande tillfällen bokas in per automatik.
Begränsat antal platser. Saknas ledig tid angivet startdatum så är kursen fullbokad. Kontakta mottagning för väntelista.

Nästa kursstart:
Planeras för augusti/september 2019