Wetterhälsan erbjuder dig med övervikt eller fetma möjlighet att delta i gruppbehandling.

Kursen riktar sig till dig med fetma eller övervikt med medicinska komplikationer, exempelvis högt blodtryck och för höga blodfetter. Fetma är en kronisk sjukdom där livsstil är en stor del av behandlingen. Syftet med behandling är en ökad förståelse för eget beteende, diskussion med övriga gruppmedlemmar samt ökad kunskap om vilken mat som är bäst lämpad vid övervikt och fetma.

Under fyra tillfällen går vi igenom matförändringar och beteendeförändringar med dietist och psykolog.

Under kursen går vi igenom:

  • Statistik och information om fetma och övervikt
  • Vad som händer i kroppen vid övervikt och fetma
  • Beteendeförändring
  • Målsättning
  • Mat vid övervikt och fetma

Kostnad: 100 kr/tillfälle.
Kursen erbjuds patienter listade på Wetterhälsan och vi välkomnar alltid nya patienter.
Plats: Wetterhälsan A6.
Bokning: du bokar själv genom att söka aktuellt startdatum på onlinebokningen nedan. Efterföljande tillfällen bokas in per automatik.
Begränsat antal platser. Saknas ledig tid angivet startdatum så är kursen fullbokad. Kontakta mottagning för väntelista.

Nästa kursstart:
Startdatum 20 februari, kl. 15:15 – 16:45
Efterföljande tillfällen (onsdagar):
6 mars 15:15 – 16:45
20 mars 15:15 – 16:45
3 april 15:15 – 16:45