Akuttider dagligen 

Medicinska kontroller i arbetslivet

 • Läkarintyg fibrosframkallande damm
 • Läkarintyg mast-/stolparbete
 • Läkarintyg härdplaster
 • Läkarintyg bly och kadmium
 • Läkarintyg joniserande strålning
 • Medicinsk kontroll epoxy
 • Medicinsk kontroll nattarbete
 • Medicinsk kontroll vibrationer

Alla intyg skrivs med allmänmedicin som bas. Intyg som behöver kompetens som företagsläkare skrivs av vår konsult.

Hälsosamtal/kontroller (2 varianter och utförs under cirka 60 minuter)

 • Blodtryck
 • Hb
 • P-Glukos
 • Kolesterol
 • Längd, vikt, bukomfång, BMI
 • Livsstilsenkät
 • Livsstilssamtal
 • Variant SYN/HÖRSEL
  • Synkontroll
  • Hörselkontroll
 • Variant KONDITION
  • Konditionstest

Tilläggstjänster – i samband med hälsokontroll

 • PSA-prov, erbjuds män >50 år
 • Spirometri, erbjuds medarbetare med lungfunktionspåverkande arbete
 • Lungröntgen med läkarbesök, erbjuds medarbetare med lungfunktionspåverkande arbete.

Hälsosamtal utförs av företagssjuksköterska. Hälsosamtalet dokumenteras och återkoppling sker direkt till medarbetare.
Besvär som bedöms arbetsrelaterade återkopplas, med medarbetarens samtycke, till arbetsgivaren.
Besvär som bedöms ha annan orsak än arbetslivet hänvisas vidare till vårdcentral.

Vaccinationer

Resevaccin och vaccin mot TBE debiteras enligt gällande prislista. Stickavgift till företag debiteras med 400 kr/medarbetare. Wetterhälsan erbjuder sig att vaccinera för säsongsinfluensan på arbetsplatsen. Minimumdebitering är 20 vaccinationer vid samma tillfälle.