Tjänstbarhetsintyg eller läkarundersökningar görs av våra läkare som är specialister i allmänmedicin. Företagsläkare konsulteras på distans.

Exempel på läkarintyg:

  • Läkarintyg fibrosframkallande damm
  • Läkarintyg mast-/stolparbete
  • Läkarintyg härdplaster
  • Läkarintyg bly och kadmium
  • Läkarintyg joniserande strålning
  • Medicinsk kontroll epoxy
  • Medicinsk kontroll nattarbete
  • Medicinsk kontroll vibrationer

Tilläggstjänster – i samband med hälsokontroll.

  • Spirometri, erbjuds medarbetare med lungfunktionspåverkande arbete
  • Lungröntgen med läkarbesök, erbjuds medarbetare med lungfunktionspåverkande arbete.

Vid arbetsrelaterad skada/sjukdom erbjuder Wetterhälsan medicinsk undersökning och bedömning av någon av våra yrkeskategorier utefter behov.

För prisuppgift var god se exempelavtal.

Vaccinationer

Resevaccin och vaccin mot TBE debiteras enligt gällande prislista. Stickavgift till företag debiteras med 410 kr/medarbetare. Wetterhälsan erbjuder sig att vaccinera för säsongsinfluensan på arbetsplatsen. Minimumdebitering är 20 vaccinationer vid samma tillfälle.