Wetterhälsan vill hjälpa dig med ditt behov av intyg. Det finns väldigt många olika sorters intyg varför du måste skicka med en digital fil med intygsdokumentet, eller bifoga foton på intygets alla textsidor, för att vi skall kunna bedöma åtgärder och besök. Formulär raderas efter att vi hanterat ditt behov.

Vårt mål är du skall få svar från oss inom två arbetsdagar. Vi mejlar vårt svar och det innehåller då instruktioner, krav på åtgärder, besök samt pris. Vårt svarsmejl innehåller inte ditt namn eller personnummer. Vårdgivare är Wetterhälsan Företagshälsovård AB 556857-4999.

Syfte med intyget (obligatorisk)

Datum för behov av att intyget är klart (obligatorisk)

Förnamn (obligatorisk)

Efternamn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Mobilnummer (obligatorisk)

Personnummer på den som behöver intyget (obligatorisk)

Intygsdokument (obligatorisk)

Övrigt