”Närakut” finns inom Region Jönköpings län som två olika uppdragsbeskrivningar.

A. Wetterhälsan skall hålla Närakut vardagar mellan kl 08.00 – 17.00. Närakuten är i allt väsentligt belägen på Wetterhälsan Atollen och är öppen för nydebuterade besvär måndag till torsdag kl 09.00 – 19.00. På fredagar stänger Närakuten 17,00. Mellan kl 17.00-19.00 måndag – torsdag är verksamheten avsedd för besvär som börjar på eftermiddagen och den mottagningen börjar planeras först ca 15.00. På vardagar 08.00-09.00 är Närakuten uppdelad mellan A6 och Munksjöstaden. Ring Wetterhälsan på telefon 010-242 66 77 om du behöver hjälp på Närakuten för dina nydebuterade besvär.

OBS!

De utökade öppettiderna till kl 19.00 måndag till torsdag på Wetterhälsan Atollen börjar 1 mars 2019. Fram tills dess är det öppettiderna på hemsidan som gäller.

B. Det finns också en gemensam Närakut belägen på Ryhov ingång 7. Den bemannas gemensamt av alla Jönköpings vårdcentraler. Och är öppen alla andra tider som Wetterhälsan har stängt.

 

Begreppet Närakut används alltså för två olika verksamheter benägen på olika ställen, vilket kanske kan ge upphov till missförstånd.