Wetterhälsan är ett sammanhållande varumärke för flera verksamheter. Klicka här för att läsa mer.

Wetterhälsans systematiska hälsosamtal är uppbyggd enligt beforskad modell.

I hälsosamtalet ingår labtester för höga blodfetter samt diabetes. Vi mäter blodtryck och BMI. Vi tar blodtester där vi mäter blodfetter och blodsocker. Vi genomför en hälsocoachning som utgår ifrån den enkät som medarbetaren får fylla i inför besöket.

Samtalet finns i två varianter, ”syn/hörsel” (ofta för byggbranchen) samt ”kondition” (ofta för kontorspersonal).

Wetterhälsan vill regelbundet träffa medarbetare och ledning hos företaget i syfte att inventera behov, följa upp samt planera arbetet framåt med att förebygga ohälsa i arbetslivet. Vi ger också stöd och råd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Wetterhälsan har tre mottagningar:

  • Wetterhälsan A6 på Batterigatan 9 – här bedrivs företagshälsovården
  • Wetterhälsan Munksjöstaden
  • Wetterhälsan City – drop-in mottagning

 

Vi kan också erbjuda utlagd mottagning för hälsosamtal samt besök av företagssköterska.

Beställningar av företagshälsovård kan enbart göras av utsedd arbetsledare/chef, ej av medarbetaren själv.

Vår betalningsmodell innebär ett enkelt avtal med fasta priser, där Wetterhälsan fakturerar per prestation. Inget löpande abonnemang finns. Företaget betalar alltså enbart för tjänster som man beställer.