Detta gör vi idag:

Strategier, rutiner, attityder & CSR
• Vi följer basala hygienrutiner
• Vi följer STRAMAs antibiotikarekommendationer
• Vi avstår läkemedelsbehandling när det inte är nödvändigt
• Vi bevakar utvecklingen och följer råd från RJL, Läkare för miljön, Naturskyddsföreningen, British Medical Journal och WHO
• Vi köper enbart miljömärkt el via Kundkraft

Avfallssortering
• Vi sorterar och återvinner fraktionerna plast, metall, glas, papper, tidningar, kartong
och batterier.
• Allt matavfall sorteras ut, lämnas till June Avfall & Miljö för biogasproduktion
• Miljöfarliga kemikalier och läkemedel samlas in enligt gällande regler
• Alla returbukar och PET-flaskor pantas, därtill till förmån för VI-skogen/WE-effect

Mat & Fika
• Vi serverar kolsyrat och nedkylt vatten på våra enheter, vi avstår burkar/flaskor
• Förbrukade Nespresso-kapslar återvinns som metall på vår enhet på Atollen
• Vi serverar enbart miljömärkt kaffe
• Vi inhandlar så långt det går enbart miljömärkta matvaror till personalfika
• Vi använder strömvakter för kaffebryggare

Transporter
• Wetterhälsans alla nya tjänstebilar är eldrivna eller hybrider, övriga fasas ut
• Vi erbjuder laddning av personalens elbilar utan avgifter
• Vi erbjuder hyra av personalcykel mot bruttolöneavdrag
• Vår personal får gärna ladda sina elcykelbatterier på arbetsplatsen

Inköp & Lokaler
• Leksaker i våra väntrum är miljövänliga / certifierade av extern organisation
• Vi väljer miljömärkta och energisnåla produkter om alternativ finns
• Vid val av leverantörer prioriteras miljömärkta produkter, om möjligt
• Skrivare och datorer är miljömärkta enligt RJL
• Vi släcker lampor och datorskärmar när de inte används
• I nya lokaler installeras rörelsestyrd belysning
• Siste person på jobbet släcker huset

 

Lågt hängande frukter, planer för 2019:

Strategier, rutiner, attityder & CSR
• Vi utser ett miljöråd med ombud från alla våra enheter, som aktivt arbetar med vår miljöstrategi
• Vi annonserar vår miljöstrategi i varje fikarum
• Vi arbetar fram enkla råd för förskrivning av läkemedel utifrån ett miljöperspektiv
• Vi kommunicerar internt med digitala instrument istället för utskrivna dokument
• Vi ansöker om medlemskap i CSR Småland

Mat och fika
• Vi serverar enbart vegetariska rätter vid våra möten och lunchträffar

Transporter
• Vi undersöker om det går att mäta personalens transportvanor till och från arbetet, ser om det går att minska transporter med fossildrivna bilar till förmån för kollektivtrafik, elfordon och cykel.
• Vi undersöker om det är möjligt och ekonomiskt rimligt att klimatkompensera för personalens arbetspendling

Inköp & Lokaler
• Vi ser till att vår städleverantör använder miljömärkta produkter hos oss
• Alla nya lampor eller lysrör som ska ersättas byts till mest energieffektiva alternativ
• Vi gör till vana att stänga av bildskärmar vid längre avbrott såsom över luncher
• Vi göra färre utskrifter på papper, skriver ut dubbelsidigt när vi kan

 

I horisonten, 2020-2023:

Strategier, rutiner, attityder & CSR
• Vi använder Min Doktor för lämpliga besök, för att spara transporter
• Vi undviker onödig radiologisk utredning, råd utarbetas
• Vi undviker onödiga lab-prover, råd utarbetas
• Vi skriver meddelanden till patienterna via digitalt verktyg istället för i brev
• Vi belönar medarbetare som väljer att cykla till arbetet vid minst 50 tillfällen på ett år, med en cykelservice på SpoBik, Atollen
• Vi ansöker om att bli stödföretag till Naturskyddsföreningen
• Vi ansöker om miljödiplomering, ev via Miljöstrategen
• Vi genomför interna miljöutbildningar, ev via Miljöstrategen

Transporter
• Vi monterar laddstolpar för våra patienters bilar
• Vi tillhandahåller laddning för elcyklar för våra patienter
• Vi sponsrar buss-/tågkort enligt RJL-modell

Inköp & Lokaler
• Vi monterar solceller på taket på vår enhet på Batterigatan / A6
• Vi byter ut kvarvarande tjänstebilar som inte är miljöbilar