Allergihälsan

Allergihälsan är en privat allergimottagning vilken drivs av professor Janne Björkander i samarbete med Wetterhälsan.

Allergihälsan är en egen vårdgivare som tar emot patienter helt privat eller via sjukförsäkringar med frågeställningar om astma, allergi samt svåra nässelutslag och svullnader.

Professor Janne Björkander har även mångårig erfarenhet av utredning och behandling av patienter med ökad infektionskänslighet och nedsatt immunförsvar.

Wetterhälsans värdegrund:

Tillgänglighet, Effektivitet, Service,
Nytänkande, Kvalitet.