Astma- och KOL-mottagning

En av våra specialmottagningar hanterar astma och KOL. Våra specialistutbildade sköterskor hjälper dig att utreda dina andningssvårigheter, bedöma behovet av och utvärdera effekten av mediciner samt sköter regelbundet återkommande kontroller av din sjukdom.

Kontakt med mottagningen får du via våra läkare eller

telefonrådgivningen 010-242 66 77

Wetterhälsans värdegrund:

Tillgänglighet, Effektivitet, Service,
Nytänkande, Kvalitet.