Diabetesmottagning

Har du diabetes kommer du snart att lära känna våra diabetessköterskor Aleksandra på A6 samt Kristin och Helena på Munksjöstaden.

Du blir kallad varje halvår för kontroller, varannan gång till diabetesmottagningen och varannan gång till din läkare för kontroll. Vi hjälper och stöttar dig att behandla din diabetes, med rådgivning kring kost, motion och läkemedel.

Söker du mer information om diabetes vill vi hänvisa till 1177.se:

Ring diabetesmottagningen direkt 010-242 66 25

Läs mer om kost vid diabetes här.

Vi registrerar dina besök i Nationella Diabetesregistret. NDR är ett nationellt kvalitetsregister som används för att utveckla och säkra diabetesvårdens kvalitet.

Wetterhälsans värdegrund:

Tillgänglighet, Effektivitet, Service,
Nytänkande, Kvalitet.