Dietistmottagning

Wetterhälsan är den enda vårdcentral i Jönköping som har dietist.

För individuella dietistbesök krävs internremiss från din distriktsläkare eller distriktssköterska och du behöver vara listad på Wetterhälsan.

Du kan utan remiss själv boka tid till våra gruppbehandlingar (”IBS-kurs” och ”Gruppbehandling vid fetma”). Du behöver vara listad på Wetterhälsan.

 

DIETIST ERBJUDER NUTRITIONSBEHANDLING VID;

Undervikt relaterat till KOL
Undervikt men ej ätstörning
Övervikt med medicinsk komplikation såsom högt blodtryck, förhöjda blodfetter och/eller förhöjt blodsocker.
Fetma i första hand gruppbehandling.
IBS –  IBS-kurs, endast gruppbehandling.

Ovan besök kostar 250 kr/besök eller frikort.

 

PRIVAT MOTTAGNING
För individuella besök vid IBS, elitträning och/eller förebyggande åtgärder hänvisas till den privata mottagningen Dietisthälsan, Wetterhälsan A6. Ett besök kostar 875 kr, frikort gäller ej.

 

SJUKFÖRSÄKRING och FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
Via din sjukförsäkring eller företagshälsovård kan du träffa Wetterhälsans dietist för individuella besök. Annan prislista gäller. Kontakta oss.

 

ÖVERVIKT
För dig med övervikt utan medicinska komplikationer kan vi tyvärr inte erbjuda dietistkontakt.

 

INFÖR DITT BESÖK
Förbered dig genom att fylla i matdagbok 5-7 dagar. Detta görs bäst via appen DietistNet Gratis som du kan ladda ner kostnadsfritt via kostdata.se och sedan maila ifylld till den här adressen. Ju mer noggrann du är desto mer tillförlitlig blir uträkningen.
Det går även bra att skriva ner ditt mat- och dryckesintag på ett papper och ta med till besöket.

Dietistbesöket sker alltid på Wetterhälsan A6.

 

Wetterhälsans värdegrund:

Tillgänglighet, Effektivitet, Service,
Nytänkande, Kvalitet.