Fothälsan

Fothälsan har från 1 november lagt ned sin kommersiella del av verksamheten.

Wetterhälsans värdegrund:

Tillgänglighet, Effektivitet, Service,
Nytänkande, Kvalitet.