Läkarmottagning

Våra läkare är specialister i Allmänmedicin eller AT- / ST-läkare. Vi har tillsammans många års erfarenhet av svensk primärvård både i offentlig och privat regi.

Vi strävar alltid efter en hög läkarkontinuitet, det vill säga att du så långt som möjligt får träffa en och samma läkare vid varje besök.

Wetterhälsans värdegrund:

Tillgänglighet, Effektivitet, Service,
Nytänkande, Kvalitet.