Livsstilsmottagning

Hur ska vi leva våra liv för att må bra?

En del tar självmant upp att begreppet ”hälsa” är frånvaro av sjukdom. Många orsaker till sjukdom kan vara svåra för individen att åtgärda eller behandla själv. Andra orsaker kan individen ha liten kunskap om då utvecklingen går snabbt framåt. Frågor om kost, motion, blodtryck, mediciner, arv, miljö, stressfaktorer och sömn kan Wetterhälsans personal ge råd om på livsstilsmottagningen.

Nationella 1177.se har egna råd om Liv och Hälsa, läs mer här.

 

Erbjudande om hälsosamtal

Wetterhälsan erbjuder som en del av Landstinget i Jönköpings län, alla invånare som fyller 40, 50, 60 och 70 år ett hälsosamtal, utifrån en ”hälsokurva” och en viss provtagning. Mer information finner du här. Erbjudande om en sådan hälsokontroll skickas ut per post till alla som är listade på Wetterhälsan och som under innevarande år fyller jämt.

Har du inte fått något erbjudande eller har ytterligare frågor är du välkommen att ta kontakt med vår mottagning via telefon 010-242 66 77

“Mens sana in corpore sano – en sund själ i en sund kropp”

 

Dietistmottagning

Till dietist krävs internremiss från din distriktsläkare eller distrikssköterska och du behöver vara listad på Wetterhälsan.
Du kan utan remiss själv boka tid till våra gruppbehandlingar ( ”IBS-kurs” och ”Gruppbehandling vid övervikt och fetma”). Du behöver vara listad på Wetterhälsan.

 

DIETISTEN ERBJUDER NUTRITIONSBEHANDLING VID;

Undervikt relaterat till KOL
Undervikt men ej ätstörning
Övervikt och/eller fetma med medicinsk komplikation såsom högt blodtryck, förhöjda blodfetter och/eller förhöjt blodsocker. I första hand gruppbehandling.
IBS – delta i vår IBS-kurs, endast gruppbehandling.

PRIVAT MOTTAGNING
För övriga individuella besök såsom IBS, elitträning och/eller förebyggande åtgärder hänvisas till den privata mottagningen Dietisthälsan. Ett besök kostar 875 kr, frikort gäller ej.

 

SJUKFÖRSÄKRING och FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
Via din sjukförsäkring eller företagshälsovård kan du träffa Wetterhälsans dietist för individuella besök. Annan prislista gäller. Kontakta oss.

 

ÖVERVIKT
För dig med övervikt utan medicinska komplikationer kan vi tyvärr inte erbjuda dietistkontakt.

 

INFÖR DITT BESÖK
Förbered dig genom att fylla i matdagbok 5-7 dagar. Detta görs bäst via appen DietistNet Gratis som du kan ladda ner kostnadsfritt via kostdata.se och sedan maila ifylld till anna.hamilton@rjl.se . Ju mer noggrann du är desto mer tillförlitlig blir uträkningen.
Det går även bra att skriva ner ditt mat- och dryckesintag på ett papper och ta med till besöket.

 

Fundera även över dina mål och förväntningar på besöket.

Dietistbesöket sker alltid på Wetterhälsan A6.

 

 

Wetterhälsans värdegrund:

Tillgänglighet, Effektivitet, Service,
Nytänkande, Kvalitet.