Medhälsan

Välkommen till Medhälsan

Medhälsan erbjuder kvalificerad behandling som består av kombination av psykiatrisk bedömning, farmakologisk behandling och kognitiv beteendeterapi/KBT. Mottagningens mål är att erbjuda och värna om god tillgänglighet och kontinuitet. Medhälsan är en privat psykiatrisk mottagning med lång erfarenhet inom rådgivning och terapeutisk behandling (KBT), undervisning, utbildning och handledning inom området psykiatri och neuropsykiatrisk rehabilitering. Patient-/klientgruppen omfattar de flesta psykiatriska tillstånd hos vuxna inklusive psykossjukdomar.

För mer information se www.medhalsan.se

Wetterhälsans värdegrund:

Tillgänglighet, Effektivitet, Service,
Nytänkande, Kvalitet.