Neurohälsan

Välkommen till Neurohälsan

Från och med 1 mars 2015 tar Neurohälsan enbart försäkringspatienter. Privata patienter hänvisas till aktuell neurologmottagning i respektive sjukvårdsområde.

Neurohälsan i Jönköping är en privat neurologmottagning, som drivs av neurolog Jonas Lind. Mottagningen tar emot försäkringspatienter med symtom eller sjukdomar i nervsystemet, t.ex. epilepsi, Parkinsons sjukdom, multipel skleros, migrän, Restless legs, känselstörningar och huvudvärk.

För bokning – Ring ditt försäkringsbolag.

 

För mer information se www.neurohalsan.se

Wetterhälsans värdegrund:

Tillgänglighet, Effektivitet, Service,
Nytänkande, Kvalitet.