Psykosocial mottagning

Intyg

Vi arbetar med olika psykoterapeutiska inriktningar såsom KBT (kognitiv beteendeterapi), psykodynamisk och interpersonell terapi.

Vi utför bedömning av psykisk ohälsa, konsultationer, rådgivning och samtalsbehandling.

Behandlingen riktar sig till dig som har lättare till måttliga besvär av depression, ångest, stress, sömn eller befinner dig i kris. Vi arbetar inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen på primärvårdsnivå och tar emot dig som är 18 och äldre.

Samtalsbehandlingen är korttidsinriktad.

Du behöver ingen remiss till oss utan kan själv kontakta oss

på telefonnummer 010-242 66 90.

KBT-behandling via nätet

Att få stöd och behandling via nätet 

Tips på litteratur

 

Wetterhälsans värdegrund:

Tillgänglighet, Effektivitet, Service,
Nytänkande, Kvalitet.