Rökavvänjningsmottagning

Behöver du ett professionellt stöd i dina försök att sluta röka eller snusa?

Vår mottagning hjälper dig med målsättning, samtal, telefonuppföljningar och läkemedel vid behov.

Kontakt med mottagningen får du via alla våra medarbetare

eller telefon 010-242 66 77

Wetterhälsans värdegrund:

Tillgänglighet, Effektivitet, Service,
Nytänkande, Kvalitet.