Wetterhälsan är ett sammanhållande varumärke som bedriver flera olika verksamheter. Den främsta är vårdcentral men vi bedriver också företagshälsovård,  försäkringsmedicinsk vård  och vaccinationsmottagning.

Wetterhälsan är ett varumärke som består av fyra juridiska personer . Vi bedriver flera verksamhetsområden i tre olika byggnader, alla i Jönköping. Vi samarbetar nära våra in-house & externa partners.

Wetterhälsan ägs av tre läkare som alla har lång erfarenhet av offentlig verksamhet och alla arbetar i bolagens olika verksamheter. Ägarna utgör också styrelse.

Wetterhälsan har i sin vårdcentralsverksamhet utvecklats från ca 3 000 invånare till över 18 000. Vi har kontinuerligt anställt nya medarbetare som bemannar våra olika funktioner på bästa sätt.

Wetterhälsan eftersträvar säker vård alla gånger samt bästa resultat.