Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

CSR & miljö

UNICEF – Wetterhälsan ger 10 kr till att vaccinera mot polio och mässlingen, för varje influensavaccinerad vuxen.

2020 skänkte vi 27.490 kr.

Läkare utan gränser – Wetterhälsan ger 1 kr per listad invånare per år i ekonomisk gåva, räknat vid ingången av varje kalenderår.

2020 skänkte vi 20.000 kr.

Detta gör vi idag:

Strategier, rutiner, attityder & CSR
• Vi följer basala hygienrutiner
• Vi följer STRAMAs antibiotikarekommendationer
• Vi avstår läkemedelsbehandling när det inte är nödvändigt
• Vi bevakar utvecklingen och följer råd från RJL, Läkare för miljön, Naturskyddsföreningen, British Medical Journal och WHO
• Vi köper enbart miljömärkt el via Kundkraft

Avfallssortering
• Vi sorterar och återvinner fraktionerna plast, metall, glas, papper, tidningar, kartong
och batterier
• Allt matavfall sorteras ut, lämnas till June Avfall & Miljö för biogasproduktion
• Miljöfarliga kemikalier och läkemedel samlas in enligt gällande regler
• Alla returbukar och PET-flaskor pantas, därtill till förmån för VI-skogen/WE-effect

Mat & Fika
• Vi serverar kolsyrat och nedkylt vatten på våra enheter, vi avstår burkar/flaskor
• Förbrukade Nespresso-kapslar återvinns som metall på vår enhet på Atollen
• Vi serverar enbart miljömärkt kaffe
• Vi inhandlar så långt det går enbart miljömärkta matvaror till personalfika
• Vi använder strömvakter för kaffebryggare

Transporter
• Wetterhälsans alla nya tjänstebilar är eldrivna eller hybrider, övriga fasas ut
• Vi erbjuder laddning av personalens elbilar utan avgifter
• Vi erbjuder hyra av personalcykel mot bruttolöneavdrag
• Vår personal får gärna ladda sina elcykelbatterier på arbetsplatsen

Inköp & Lokaler
• Leksaker i våra väntrum är miljövänliga / certifierade av extern organisation
• Vi väljer miljömärkta och energisnåla produkter om alternativ finns
• Vid val av leverantörer prioriteras miljömärkta produkter, om möjligt
• Skrivare och datorer är miljömärkta enligt RJL
• Vi släcker lampor och datorskärmar när de inte används
• I nya lokaler installeras rörelsestyrd belysning
• Sista person på jobbet släcker huset