Wetterhälsan stödjer:

Unicef – Wetterhälsan ger 10 kr till att vaccinera mot polio och mässlingen – för varje vaccinerad vuxen. 2019 skänkte vi 27490 kr.

Läkare utan gränser – Wetterhälsan ger 1 kr per listad invånare i ekonomisk gåva