Detta gör vi:

Strategier, rutiner, strategier, attityder & CSR

 • Vi följer basala hygienrutiner
 • Vi förskriver läkemedel utifrån ett miljöperspektiv
 • Vi har en läkare som medverkar i Läkare för miljön
 • Vi hälsar på varandra med namn!

Sortering

 • Vi sorterar och återvinner fraktionerna plast, metall, glas, papper, tidningar, batterier, kartong och batterier.
 • Komposterar allt matavfall
 • Miljöfarliga kemikalier och läkemedel samlas in enligt nuvarande regler
 • Alla returbukar och PET-flaskor pantas, därtill till förmån för VI-skogen/WE-effect

Mat & Fika

 • Vi serverar kolsyrat och nedkylt vatten centralt på A6
 • Vi serverar inte kolsyrat vatten på burk
 • Förbrukade Nespresso-kapslar återvinns som metall på City

Transporter

 • Wetterhälsans tjänstebilar är alla eldrivna
 • Laddstolpar till personalens elbilar med gratis el

Inköp & Lokaler

 • Leksaker i våra väntrum är miljövänliga, vi har diplom
 • Vi väljer miljömärkta produkter om alternativ finns
 • Vi väljer leverantör använder miljömärkta produkter, om möjligt
 • Skrivare och datorer är miljömärkta enligt RJL
 • Vi släcker lampor
 • Siste person på jobbet släcker

 

Lågt hängande frukter:

Strategier, rutiner, strategier, attityder & CSR

 • Vi kan utse ett miljöombud, i vardera lokal, som aktivt arbetar med frågorna
 • Vi kan göra en tavla med våra miljöstrategier och hänger i varje fikarum
 • Alla kan fråga sig: ”vilka goda gärningar för miljön gör jag idag?”

Sortering

 • Vi kan återvinn hårdplast och papp genom att ha en sortering för dessa i köket.
 • Vi kan förbättra sorteringen på A6 – så den liknar den på City.  Fraktionerna Metall, Glas, Kartong, Plast

Mat & Fika

 • Vi kan ha en tredjedel av alla lunchrätter WH står för vid möten blir vegetariska

Transporter

 • Vi kan montera fler laddstolpar för gratis laddning till vår personal
 • Vi kan  uppmuntra varandra till att ta sig till Wetterhälsan på annat sätt än med bil.
 • Vi kan ordna med leasing och bruttolöneavdrag a´la Regionen för personalen
 • Vi kan anordna cykelpendlartävling (och/eller uppmuntra till deltagande i cykelkedjan om den kommer igång igen).
 • Vi kan göra våra tjänsteresor görs med transporter med Bra Miljöval-märkning eller kompenseras enligt Tricorona

Inköp & Lokaler

 • Vi kan köpa nya tjänstebilar som är miljöfordon enligt gällande lagstiftning
 • Vi kan se till att vår städleverantör använder miljömärkta produkter hos oss om möjligt
 • Vi kan byta alla nya lampor eller lysrör är av A+modell eller bättre
 • Vi kan ställa om strömvakter till max 60 minuter
 • Vi kan stänga av bildskärmar vid längre avbrott som över luncher
 • VI kan göra färre utskrifter på papper
 • Vi vill ha elavtal väljs med Bra Miljöval-märkning

 

I horisonten:

Strategier, rutiner, strategier, attityder & CSR

 • Vi vill använda Min Doktor för lämpliga besök, för att spara transporter
 • Vi vill kommunicerar internt med digitala instrument istället för utskrivna dokument
 • Vi vill undvika onödig radiologisk utredning
 • Vi vill undvika onödiga lab-prover
 • Vi vill skriva meddelanden till patienterna via digitalt verktyg istället för på papper/kuvert
 • Vi vill överväga ansöka om medlemskap i CSR Småland http://csrsmaland.se/om-csr-smaland/

 

 • Vi vill överväga att belöna medarbetare, som väljer att cykla vid 50 tillfällen på ett år, med en cykelservice på Team Sportia
 • Vi vill överväga att Wetterhälsan blir stödföretag till Naturskyddsföreningen
 • Vi vill överväga att Wetterhälsan ansöker om miljödiplomering via Miljöstrategen
 • Vi vill genomföra miljöutbildningar via Miljöstrategen
 • Vi vill överväga att Wetterhälsan bli fadder i WWF

Sortering

 • Vi vill källsortera och återvinna i större utsträckning
 • Vi vill minska med svarta soppåsar i behandlingsrummen
 • Vi vill uppgradera sorteringskärlen
 • Vi vill uppmana till ökad följsamhet. Piska…? Månadens miljöbov …?

Mat & Fika

 • Vi vill öka andelen ekologiska matvaror
 • Vi vill överväga cantiner/buffé istället för engångsförpackningar i plast

Transporter

 • Vi vill överväga att TESLA monterar destinationsladdare för TESLA bilar på vår tomt
 • Vi vill överväga att montera CLEVER-laddare för våra patienter
 • Vi vill tillhandahålla laddning för elcyklar
 • Vi vill påverka fastighetsägaren att bygga cykelgarage med bra cykelställ (enkelt och säkert att låsa cykeln)
 • Vi vill överväga att sponsrar buss-/tågkort enligt RJL-modell
 • Vi vill överväga subventionering/sponsring av cykel/cykeltillbehör/promenadskor

Inköp & Lokaler

 • Vi håller en inomhustemperatur på max 21 grader
 • Vi vill ha företagsmedlemskap i Nordic Choice Club; hotellnätter vi bokar för personal eller hyrläkare etc förläggs till Nordic Choice hotels som har ett utpräglat miljöengagemang.
 • Vi vill köpa in miljömärkta arbetskläder
 • Vi vill att solceller monteras på taket på A6-byggnaden