Patientrådet består av 10-15 personer som regelbundet träffas och aktivt bidrar till vår utveckling inom områdena tillgänglighet, service, lokaler, kvalitet, effektivitet samt nytänkande. Vi tror att du är intresserad av hur vårdcentralers verksamhet skall bedrivas i stort, samt har haft behov av vårdcentralen.
Krav: Du är listad på Wetterhälsan! Du vill ställa upp och träffa oss cirka fyra gånger per år på kvällstid.
Ersättning: Bra och nyttig fika på träffarna.
Tidsperiod: Du sitter i Wetterhälsans Patientråd i ett till två år för att sedan ersättas av nästa intresserade invånare.
Vill du vara med i gänget?
Välkommen med din intresseanmälan via formuläret nedan.