Om en enskild medarbetare eller en hel grupp på arbetsplatsen mår psykiskt dåligt till följd av arbetsrelaterad problematik kan Wetterhälsan erbjuda behandling individuellt eller i grupp. Vi gör först en primär bedömning och erbjuder därefter behandling vid behov. Arbetsgivaren måste i förväg godkänna 10 samtal.

  • Akut krisstöd i samband med t.ex. arbetsrelaterad händelse.
  • Individuellt stöd utifrån arbetstagare och arbetsgivares behov.
  • Stresshantering – individuellt och i grupp.
  • Ubildning gällande psykisk ohälsa, t.ex. stress, krishantering.