Har företaget konflikter mellan arbetsgrupper på arbetsplatsen eller finns konflikt mellan ledning och medarbetare?

Wetterhälsan erbjuder konfliktlösning via konsulttjänster för ditt företag:

 • Individuellt stöd
  Utifrån arbetstagare och arbetsgivares behov.
 • Stresshantering – individuellt och i grupp/utbildning
  Upplever någon av dina medarbetare stress eller känsla av otillräcklighet? Wetterhälsan erbjuder utbildning i stresshantering individuellt eller i grupp.
 • Konflikthantering
 • Kris, stöd och samtal
  Har en medarbetare råkat ut för en arbetsrelaterad kris? Har företaget råkat ut för en arbetsolycka? Finns det behov av stöd och samtal? Wetterhälsan erbjuder samtalsterapier och krishantering för individer och grupp, kortare eller längre tid. Vi gör en primär bedömning och därefter eventuell behandling. Arbetsgivaren måste i förväg godkänna minst 10 samtal.
 • Krishantering – grupputbildning