• Förstadagsintyg
 • Alkohol och droger – provtagning
  Misstänker du att någon av dina medarbetare dricker alkohol eller använder droger på ett sätt som påverkar arbetet negativt? Wetterhälsan hjälper dig med process med alkohol- och drogtest, avtal rehabilitering och uppföljning. Tänk på vikten av att företaget har en aktuell alkhol- och drogpolicy. Wetterhälsan erbjuder förebyggande och/eller händelseutlöst drogtestning. Drogtester skickas till ackrediterat laboratorium.
 • Alkoholkonsult
  Wetterhälsan erbjuder terapier för drogberoende i syfte att rehabilitera medarbetare och möjliggöra fortsatt arbete på företaget
 • Arbetsförmågebedömning
 • Rehabkoordinator
 • Omställning
  Finns det en eller flera medarbetare vars kompetens inte längre stämmer in mot företagets behov? Wetterhälsan erbjuder via konsult omställningstjänster för din/dina medarbetare.
 • Rehabiliteringsplan