Återkommande korttidsfrånvaro kan medföra svårigheter på arbetsplatsen. Wetterhälsans företagshälsovård kan hjälpa till med förstadagsintyg och uppföljning via företagssjuksköterska.

Vid långvarig arbetsrelaterad ohälsa, när det föreligger risk för sjukskrivning eller när en medarbetare är sjukskriven kan det finnas behov av insatser från rehabkoordinator. Denna kan fungera som en länk mellan arbetsgivare och medarbetare samt ha kontakt med Försäkringskassa och vårdgivare.

Vid behov kan vi genomföra funktionsbedömning och rehabiliteringsutredning.