Sedan 1 juni 2010 har alla personer över 18 år rätt att välja vårdcentral, vårdnadshavare väljer åt sina barn, oavsett vilken region du tillhör.

Du kan göra ditt val på följande sätt:

  • Direkt via 1177.
  • Via besök till receptionen på Wetterhälsan där våra vårdadministratörer kan hjälpa dig.

För mer information om Vårdval Jönköping, klicka här.