Logopedbolaget

Logopedbolaget är en privat logopedmottagning som drivs av leg logopederna Anna Drevsson och Karolina Nilsson i samarbete med Wetterhälsan.

Vi träffar dig som vill ha hjälp med:

– Dyslexi

– Röstbesvär

– Ditt barns tal och språk

– Afasi

Utöver ovanstående områden har Logopedbolaget specialistkompetens i att utreda, bedöma och behandla barn med språkliga svårigheter i kombination med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi erbjuder också Intensiv Beteendeterapeutisk Träning för små barn med autism.

Vi har korta väntetider. Du behöver ingen remiss.

Logopedbolaget är en privat mottagning, patienten står för hela kostnaden. Högkostnadsskydd gäller ej.

 

För mer information se www.logopedbolaget.se

Wetterhälsans värdegrund:

Tillgänglighet, Effektivitet, Service,
Nytänkande, Kvalitet.