Wetterhälsan och Huskvarna psykiatri vill tillsammans leverera specialiserad psykiatri förlagd till vårdcentral.

Wetterhälsan erbjuder redan idag, enligt primärvårdsuppdraget, medicinsk och psykologisk behandling till våra listade invånare med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Wetterhälsan vill nu få ett utökat uppdrag att få leverera specialiserad psykiatri vilket möjliggörs av text i Regelboken 7.23, Primärvård inom vårdval.

Syftet är att återupprätta tillgänglig specialiserad psykiatri för Wetterhälsans listade invånare boende i Jönköpings kommun. Väntetider är idag oacceptabla och invånare remitteras ut från psykiatrin på felaktiga grunder. Genom att ha en specialistmottagning i samma organisation som primärvården kan vi lättare samordna den somatiska och psykiatriska vården. Vi slipper också bollande av remisser då alla som aktualiseras för specialistmottagningen kommer få träffa en behandlare för bedömning. Wetterhälsan har idag drygt 16 000 listade invånare. Om vi får erbjuda psykiatrisk utredning och behandling för dessa kommer köerna minska radikalt. Kön kommer att kortas även för de som inte är listade hos oss.

Wetterhälsan vill erbjuda två nya uppdrag:

Specialiserad psykiatrisk vård till vuxna invånare som är listade hos oss och har behov av sådan. Verksamheten kräver remiss från primärvård.

Mottagning med låg tröskel för unga vuxna (cirka 18-24 år) med psykisk ohälsa. Vi vill ta bort vårdnivåtänket för de här patienterna och direkt erbjuda 1-3 samtal hos behandlare som efter detta tar ställning till fortsatt behandling. Verksamheten kräver inte remiss.