Wetterhälsan värnar om framtida generationers medarbetare och vill att praktik hos oss ska vara en minnesvärd och positiv upplevelse.

Kontaktperson Ulrika Lindell

  • Från Linköpings universitet kommer läkarstudenter i flera perioder. Regelbundet har vi en grupp om 8 studenter från de tidigaste terminerna här för den s.k. Strimman, den del av utbildningen som handlar om bemötande och kommunikation. De får med riktiga patienter öva sina färdigheter och drillas under flera terminer i denna viktiga konst. Senare i deras utbildning kommer de tillbaka för total 8 veckors praktik där de handlägger patienter med ökande självständighet under noggrann handledning.

Kontaktperson Pontus Stange

Kontaktpersoner Robert Malmgren och Magnus Karlsson

  • Från Hälsohögskolan i Jönköping kommer blivande sjuksköterskor och distriktssköterskor, både för del i grundutbildning och senare specialistutbildning.

Kontaktperson Helena Strömberg

Kontaktperson Cecilia Andersson