Studentansvarig Cecilia Adérn

cecilia.adern@rjl.se

Wetterhälsan har för närvarande ingen studentverksamhet inom yrket.