Studentansvarig Carina Gasslander

carina.gasslander@rjl.se

Wetterhälsan har för närvarande ingen studentverksamhet inom yrket.