Studentansvarig Joakim Alveglim

joakim.alveglim@rjl.se

Wetterhälsan har för närvarande ingen studentverksamhet inom yrket.