Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Välkommen till en

Akademisk vårdcentral

En akademisk vårdcentral har särskilda uppdrag att bedriva forskning och utveckling samt utbilda framtida medarbetare.

Akademiska vårdcentraler ska tillsammans med Futurum arbeta för att primärvården i Region Jönköpings Län får universitetssjukvårdsstatus.

Wetterhälsan är sedan 12 mars 2020 utsedd till Akademisk vårdcentral.

Definition av en akademisk vårdcentral:

  • minst en disputerad som tillika är FoU-samordnare
  • aktiv forskning om kunskapsluckor relevanta för primärvården bedrivs på enheten
  • att vårdcentralen har forskningshandledning för grundutbildningsuppsatser och doktorandarbeten
  • vårdcentralen har ett grundutbildningsuppdrag, med VFU-platser för yrkeskategorier inom primärvården
  • alla som handleder ska ha pedagogisk och programspecifik kompetens att handleda inom grundutbildningsuppdraget
  • vårdcentralen bidrar aktivt i den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning
  • rapportering sker till forskningsbokslut enligt regionala rutiner

 

All personal inom den akademiska vårdcentralen ska erbjudas en grundläggande introduktion till forskningsprocessen av Futurum samt återkommande få uppdateringar om primärvårdsforskning.