Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Välkommen till en

Akademisk vårdcentral

En akademisk vårdcentral har särskilda uppdrag att bedriva forskning och utveckling samt utbilda studenter till framtida medarbetare.
Som patient ska du förvänta dig att bli undersökt av en student.

Akademiska vårdcentraler ska tillsammans med Futurum arbeta för att primärvården i Region Jönköpings Län får universitetssjukvårdsstatus.

Wetterhälsan är sedan 12 mars 2020 utsedd till Akademisk vårdcentral.

 

Läs mer om klinikens utbildningsmottagning

Definition av en akademisk vårdcentral:

  • minst en disputerad som tillika är FoU-samordnare
  • aktiv forskning om kunskapsluckor relevanta för primärvården bedrivs på enheten
  • att vårdcentralen har forskningshandledning för grundutbildningsuppsatser och doktorandarbeten
  • vårdcentralen har ett grundutbildningsuppdrag, med VFU-platser för yrkeskategorier inom primärvården
  • alla som handleder ska ha pedagogisk och programspecifik kompetens att handleda inom grundutbildningsuppdraget
  • vårdcentralen bidrar aktivt i den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning
  • rapportering sker till forskningsbokslut enligt regionala rutiner

 

All personal inom den akademiska vårdcentralen ska erbjudas en grundläggande introduktion till forskningsprocessen av Futurum samt återkommande få uppdateringar om primärvårdsforskning.