Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Wetterhälsans utbud av

Kurser & behandlingar

Behandlingar

KBT på nätet

Med KBT-behandling via nätet får du tillgång till behandlingen i din vardag, och kan göra dina uppgifter var och när det passar dig.

Kurser

KOL-skola

Har du diagnosen KOL? Då är du välkommen till vår KOL-skola. Du får lära dig mer om sjukdomen, olika behandlingsalternativ och vad du själv kan göra för att förbättra din fysiska förmåga för att leva så bra som möjligt med KOL.

Kurser

Ångestgrupp

Upplever du problem med ångest? Ångestgrupp erbjuder bra möjligheter att lära dig om ångest och hur du kan hantera den så att den begränsar dig så lite som möjligt i ditt liv.

Behandlingar

Gruppbehandling vid obesitas

Om du har obesitas, det vill säga fetma, och känner dig motiverad till att förändra din livsstil och dina levnadsvanor, kan du delta i denna behandlingsgrupp för viktminskning.

Kurser

IBS

IBS-skola vänder sig till dig som har eller misstänks ha IBS. Sjukdomen kan yttra sig på olika sätt från individ till individ. Bland de klassiska symptom som hör till sjukdomen är diarré, förstoppning, omväxlande avföring, ofullständig tarmtömning, uppsvullen mage, knip, gaser och smärta i buken. 

Kurser

Gruppbehandling vid diabetes mellitus typ 2 eller prediabetes

Gruppbehandlingen vänder sig till dig som har diagnostiserats med diabetes mellitus typ 2 eller prediabetes och är motiverad till en förändring i din livsstil och dina levnadsvanor.

Sund företagskultur på en välmående arbetsplats

Företagshälsovård

Wetterhälsan Företagshälsovård erbjuder små och medelstora företag i och runt Jönköping lättillgänglig och kostnadseffektiv företagshälsovård.

Vi hjälper dig vid behov, se över vårt utbud

Mer information om företagshälsovård