Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Kurser

IBS

Wetterhälsan erbjuder dig med IBS möjlighet att delta i IBS-kurs.

Kursen riktar sig till dig som har besvär av dina magproblem och fått diagnosen IBS. IBS är en funktionell tarmsjukdom där både mat och stress ofta fungerar som påverkande faktorer. Genom livsstilsförändringar kan symtomförbättring ske.

Under kursen går vi igenom:

  • Diagnos, symtom och behandlingsalternativ
  • Hur kroppen och mag- och tarmsystemet fungerar
  • Matförändring på grundnivå
  • Viss minskning av FODMAP-innehållande livsmedel
  • Ätbeteende
  • Matdagbok
  • Stress kopplat till IBS
  • Gruppdiskussioner

Plats: Denna kurs ges digitalt p.g.a covid-19. Efter anmälan mailas länk till mötet ut, mötet sker via Zoom. Du behöver ha tillgång till dator eller mobil med mobilnät

Pågående kurs:
Del 2: måndag 22 februari kl. 15:15 – 16:30
Del 3: måndag 8 mars kl. 15:15 – 16:30
Del 4: måndag 22 mars kl. 15:15 – 16:30

Kommande kursstart:
Del 1: måndag 19 april kl. 15:15 – 16:30
Del 2: måndag 3 maj kl. 15:15 – 16:30
Del 3: måndag 17 maj kl. 15:15 – 16:30
Del 4: måndag 31 maj kl. 15:15 – 16:30

 

Kursupplägg

4 möjliga tillfällen

Kursen pågår under flera olika tillfällen, där du med fördel närvarar vid varje tillfälle.

Antal platser

15 st

Saknas ledig tid angivet startdatum så är kursen fullbokad. Kontakta mottagning för väntelista. Lägst antal deltagare 6 st.

Kostnadsfritt

Kursen erbjuds patienter listade på Wetterhälsan och vi välkomnar alltid nya patienter!

Vad är IBS?

IBS är en funktionell mag- och tarmstörning. Det innebär att störningen inte kan visas med prover eller undersökningar då det är tarmens funktioner som är rubbade. Mätningar visar till exempel att hela mag-tarmkanalen, det vill säga matstrupe, magsäck, tunntarm, tjock- och ändtarm, har en ökad känslighet.

Sund företagskultur på en välmående arbetsplats

Företagshälsovård

Wetterhälsan Företagshälsovård erbjuder små och medelstora företag i och runt Jönköping lättillgänglig och kostnadseffektiv företagshälsovård.

Vi hjälper dig vid behov, se över vårt utbud

Läs mer om företagshälsovård