Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Kurser

LCD

Gruppbehandling Lågkaloridiet, LCD

Gruppbehandling för dig med övervikt (BMI >30) eller övervikt med diabetes typ 2.

INSTÄLLD PÅ GRUND AV COVID-19.

Kursupplägg

9 möjliga tillfällen

Kursen pågår under flera olika tillfällen, där du med fördel närvarar vid varje tillfälle.

Antal platser

10 st

Saknas ledig tid angivet startdatum så är kursen fullbokad. Kontakta mottagning för väntelista.

Kostnad

250 kr/tillfälle

Frikort gäller. Kursen erbjuds patienter listade på Wetterhälsan och vi välkomnar alltid nya patienter!

Lågkaloridiet innebär flytande diet med energiintag om 800 kcal per dag från lågkaloridrycker under 8 veckor. Efter 8 veckor återinförs en måltid i taget. Syftet är långsam viktnedgång och kontrollerat återinförande av vanlig mat för att minska risken för viktuppgång. Efter 8 veckor flytande kost/LCD återinförs en måltid i taget. Vi träffas i grupp med dietist och läkare. Invägning med hjälp av ”Tanitavåg” för mätning fettprocent, muskelmassa mm. Under första tillfället kan du behöva träffa läkare individuellt för genomgång mediciner mm.

Kursupplägget baseras på den framgångsrika vetenskapliga studien DiRECT

Kursupplägg:

  • Introduktion och start LCD med läkare och dietist
  • Invägning och vägning vid flertal tillfällen med hjälp av “Tanitavåg”.
  • Tips, rekommendationer och förebyggande av komplikationer
  • Menyförslag vid återinförande av mat
  • Beteendeförändringar

Var förberedd på att direkt efter kursstart kunna inköpa lågkaloridiet från Modifast. Vi går igenom detaljer kring detta vid kursstart. För dig som redan nu vill köpa produkter kommer vi använda Modifast, LCD ( ej VLCD) och enbart drycker/pulver. Wetterhälsan/Regionen subventionerar inte kostnaden för Modifast. Kostnaden för Modifastprodukter per månad överstiger inte Konsumentverkets beräkningar för matkostnader.

Sund företagskultur på en välmående arbetsplats

Företagshälsovård

Wetterhälsan Företagshälsovård erbjuder små och medelstora företag i och runt Jönköping lättillgänglig och kostnadseffektiv företagshälsovård.

Vi hjälper dig vid behov, se över vårt utbud

Mer information om företagshälsovård