Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Vaccination covid-19 och pneumokocker

 

För mer information eller bokning av vaccination mot covid-19, kan du kontakta oss via:
Telefon: 010-242 66 77
Digitalt: 1177 direkt

 

Rekommendationer vid vaccination

Covid-19 
80 år och äldre 2 doser vaccin per år
65 – 79 år 1 dos på hösten

18 – 64 år som tillhör riskgrupp 1 dos på hösten

”Vårdos” vaccination mot covid-19 våren 2024.

80 år och äldre rekommenderas en påfyllnadsdos mot covid-19.
65 – 79 år rekommenderas en påfyllnadsdos om de har dagliga omsorgsinsatser.
Det ska ha gått minst 3 månader sedan förra dosen.

Personer med allvarlig immunbrist kan eventuellt behöva en extra påfyllningsdos, för detta krävs remiss från specialistvården.

Gravida rekommenderas inte en vårdos, endast höstdos inför vintersäsongen

Mer information om de nya riktlinjerna finns här

Information about vaccination covid -19 other languages


Pneumokocker

65 år eller äldre eller riskgrupp 1 dos var femte år.
Se Folkhälsomyndigetens för mer information hemsida

Välkommen till oss

Enheter

Vi startade Wetterhälsan för att du skulle få ett bättre alternativ i vårdvalet. Vår vision är att erbjuda den bästa primärvården.

Hitta din närmaste enhet

Enheter